Blitt sånn

Man tenker seg gjerne at kjønnstypisk lek er et samfunnsprodukt. Men kan det utelukkende tilskrives sosiale rammer, eller har det også en biologisk basis? Tekst: Astrid Helgesen   Hva er lek? Lek er «useriøse» former  for funksjonell atferd. Deltakerne er typisk […]

Figur fra (Alexander et al., 2009).

Barnas Krig

Barnas krig

Mange barn i krigs- og konfliktområder opplever daglige brudd på grunnleggende rettigheter. Konsekvensene kan være enorme.  Tekst og foto: Caroline Midttun Rostrup       I følge FNs barnekonvensjon artikkel 37 (1989), skal alle barn behandles likt, uavhengig av blant annet […]


Selvhatsmosaikken

Noe av det mest smertefulle man kan oppleve er avvisning fra andre mennesker. Tekst: Lars Henrik Kaasen Thoresen og Rikke Middelhuis Eriksen       Avvisning kan være så smertefullt at man endrer seg for å unngå det. På denne […]

Illustrasjon: Ivar Østby Simonsen

Illustrasjon: Ivar Østby Simonsen

Jante Hotel

Det er bare én norsk lov det er greit å være på kant med, og det er janteloven. Kanskje er det derfor vi elsker Paradise Hotel. Tekst: Kjersti Halvorsen      Alle som har gått på skolen vil på et […]


Dei hatske kjenslene i oss

Ein kan hate ein annan, ein sjølv – eller heile grupper. Hat kan vere ei mektig og overveldande kjensle, potensielt destruktiv og på same tida samansett av grunnleggjande adaptive komponentar.     Vi har alle evna til å hate. Du […]

dei-hatske-kjenselene-u-oss

Tenke sjæl og teste

Tenke sjæl og Teste

Personlighetstesting vil ofte være et at de mest sexy temaene man kan dra fram på psykologivors – selvfølgelig nest etter evolusjonært grunnlag for tiltrekning og kjønnsroller, og narkotikapolitikk. Alle har en mening om sin høye O eller høye N.   […]


Ubehaget vil forsvinne

Du er en voksen og du tar ansvar for deg selv.     Du pusser tennene to ganger om dagen, noen ganger mer. Du tar kost- tilskudd og p-piller til nøyaktig samme tid hver morgen og du betaler regninger med […]


Joker Nord

Jeg deler mennesker inn i to kategorier: De som hermer etter dialekten min, og de som ikke gjør det. Den ene kategorien kan jeg bli venner med, den andre må gjerne «reis tell hælvete». Denne teksten er til deg som […]

Joker Nord

Frakkemannen

Frakkemannen

Alle har hørt om den ekle mannen med frakken, han som gjemmer seg bak et tre i parken og hopper fram for å blotte seg. Men kanskje er frakkemannen i ferd med å avgå ved døden, om ikke annet så […]