Dagsarkiv: 23. november 2014


Toner med terapeutisk effekt

Med assistanse av hunder, forsøker musikkpedagog Ingrid å lære ungdomsskoleelever med psykiske vansker å spille et instrument. Musikken blir et virkemiddel for å takle hverdagslivet, forklarer hun.       Undervisningen din foregår på en psykiatrisk institusjon på Østlandet. Hva […]