Dagsarkiv: 30. november 2017

4 innlegg

Brokkolimonsteret

I løpet av livet kommer man i kontakt med ulike former for tvang: Vi må etterkomme finansielle forpliktelser, sosiale normer, og annen påført og selvpåført tvang. For mange starter det hele med brokkoli. Tekst: Rune Braaten Illustrasjon: Kristine Lie Øverland Tidlig i livet fikk jeg oppleve hva tvang innebærer: Mine […]

Om økonomiske valg og tvangsmedisinering

Ifølge Tidsskriftet for den Norske Legeforeningen sto tvangsmedisinering i 2014 for omtrent 94% av alle tvangsbehandlingsvedtak, og siden det har omfanget av bruken holdt seg stabilt høyt (Lund, 2017). Kan det være at vi ser et overforbruk av tvangsmedisinering fordi denne formen for behandling er mer kostnadseffektiv på kort sikt […]

Regler for tvang

Norske helsemyndigheter driver en utstrakt bruk av tvang innen psykisk helsevern. Kritikere stiller spørsmål ved begrunnelsene for benyttelse av tvang. Dessuten er den norske loven som gir hjemmel for tvangsbruken, trolig i strid med menneskerettighetskonvensjoner som beskytter mennesker med psykiske lidelser. Tekst: Beate Duus Wetteland og Emilie Læret Illustrasjon: Daniel […]

(Av)makt

Hva gjør man når behandling av voldsutøvere avhenger av at utøveren selv ønsker behandling? Tekst: Hans Christian Bollingmo og Halvor Wennesland Gravdal «Hvorfor gidder dere dette? Er det ikke jævlig å jobbe med de mennene? Dere vet vel at voldsbehandling ikke har noen effekt?» var spørsmål medstudenter, venner og familie […]