Ivar Simonsen

19 innlegg

Hermeneutiske sirkler i bygget form

I skjæringspunktet mellom arkitektur og psykologi ligger det en estetikk som påvirker oss kontinuerlig. På ulike måter formes vi av et livslangt samspill med våre fysiske omgivelser. Arkitektur kan gripe inn i samfunnsprosesser, gi oss unike sanselige opplevelser, inngi følelser og prege relasjoner. Jeg har tatt en prat med Mari […]