Ivar Simonsen

19 innlegg

Worlds of colors

The individual variations in the ability to distinguish colors are presumably so great, it seems fair to say that each of us essentially lives in a rather unique, private, colored world.   Bruno Laeng er professor og underviser i kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk institutt, UiO. Illustrasjon: Lars Henrik Kaasen Thoresen […]

Hermeneutiske sirkler i bygget form

I skjæringspunktet mellom arkitektur og psykologi ligger det en estetikk som påvirker oss kontinuerlig. På ulike måter formes vi av et livslangt samspill med våre fysiske omgivelser. Arkitektur kan gripe inn i samfunnsprosesser, gi oss unike sanselige opplevelser, inngi følelser og prege relasjoner. Jeg har tatt en prat med Mari […]

Tinder for den tenkende

Når kjærlighet ved første blikk og Tinder ikke gjør nytten, blir vi nødt til å gå grundigere til verks.   Rune Braaten går 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO.     Å finne kjærligheten… Kjærligheten er en variant av et nullsumspill der alle taper, før eller siden. Å […]

Lekende lett

Om Freuds essay «Creative Writers and Daydreaming» fra 1908.   Tekst: Hanne Gotaas Fredum   Forfatteren er som det lekende barnet, og kreativ skriving er som en forlengelse og erstatning av barndommens fantasier og oppfinnsomhet. Slik konkluderer Freud. Dristig, men for ham et første skritt på veien mot innsikt i […]

Online, offline

Gaute Godager har en spennende og sammensatt bakgrunn. For noen er han nok mest kjent som en av grunnleggerne av det norske spillutviklingsselskapet Funcom, men Gaute har også blogget for Norsk psykologforening, og er for tiden ansatt som psykologspesialist ved sykehuset i Østfold. Der jobber han på en enhet som […]

Level up

På ungdomsskolen var Counter Strike og Grand Theft Auto guds gave til oss gutta. Det var det som bandt oss sammen. Vi fortalte hverandre til og med at det gjorde oss smartere.   Tekst: Sigurd Alnes Illustrasjon: Sofie Egedius   At virtuell vold er en gudegitt gave er det skrevet […]

Blitt sånn

Man tenker seg gjerne at kjønnstypisk lek er et samfunnsprodukt. Men kan det utelukkende tilskrives sosiale rammer, eller har det også en biologisk basis? Tekst: Astrid Helgesen   Hva er lek? Lek er «useriøse» former  for funksjonell atferd. Deltakerne er typisk mer opptatt av atferden i seg selv («the means») enn […]

Barnas krig

Mange barn i krigs- og konfliktområder opplever daglige brudd på grunnleggende rettigheter. Konsekvensene kan være enorme.  Tekst og foto: Caroline Midttun Rostrup       I følge FNs barnekonvensjon artikkel 37 (1989), skal alle barn behandles likt, uavhengig av blant annet etnisitet og kjønn. De skal ikke utsettes for vold eller […]

Selvhatsmosaikken

Noe av det mest smertefulle man kan oppleve er avvisning fra andre mennesker. Tekst: Lars Henrik Kaasen Thoresen og Rikke Middelhuis Eriksen       Avvisning kan være så smertefullt at man endrer seg for å unngå det. På denne måten kan altså kontinuerlige opplevelser av avvisning bidra til at […]