Artikler

51 innlegg

Om økonomiske valg og tvangsmedisinering

Ifølge Tidsskriftet for den Norske Legeforeningen sto tvangsmedisinering i 2014 for omtrent 94% av alle tvangsbehandlingsvedtak, og siden det har omfanget av bruken holdt seg stabilt høyt (Lund, 2017). Kan det være at vi ser et overforbruk av tvangsmedisinering fordi denne formen for behandling er mer kostnadseffektiv på kort sikt […]

Regler for tvang

Norske helsemyndigheter driver en utstrakt bruk av tvang innen psykisk helsevern. Kritikere stiller spørsmål ved begrunnelsene for benyttelse av tvang. Dessuten er den norske loven som gir hjemmel for tvangsbruken, trolig i strid med menneskerettighetskonvensjoner som beskytter mennesker med psykiske lidelser. Tekst: Beate Duus Wetteland og Emilie Læret Illustrasjon: Daniel […]

(Av)makt

Hva gjør man når behandling av voldsutøvere avhenger av at utøveren selv ønsker behandling? Tekst: Hans Christian Bollingmo og Halvor Wennesland Gravdal «Hvorfor gidder dere dette? Er det ikke jævlig å jobbe med de mennene? Dere vet vel at voldsbehandling ikke har noen effekt?» var spørsmål medstudenter, venner og familie […]

Når stillhet blir feil

Seksuelle overgrep begått mot barn er vondt og vanskelig å snakke om. Likevel er det i kraft av å snakke om seksuelle overgrep at vi kan gjøre både barn og voksne rustet til å identifisere og hindre grenseoverskridende atferd. Tekst: Ellen Margrete Kvarstein og Hanne Gotaas Fredum Illustrasjon: Kristin Rantanen […]

Lovlystig

Hege Grostad er aktivist og har tidligere solgt sex. Nå oppfordrer hun til at vi skal fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og vil at folk skal se på prostitusjon som et mulig samfunnsgode. Tekst: Vilja Kristine Arnøy og Stian Stordalen Illustrasjon: Tina Mee Johansen   Foretrekker du ordet sexarbeider eller prostituert? Det […]

Fail fast, fail often

Fra dagsfylla til hamsterhjul. Mennesker skaper og skapes av sin tilværelse – vi hopper uti og lar oss drive med. Tekst: Rune Braaten Illustrasjon: Kristine Lie Øverland Drift er et begrep vi gjerne forbinder med noe aktivt, fremoverrettet eller oppadstrebende, noe som kjemper seg fram, noe med en iboende vilje […]

Pilleestetikk

Bruken av antidepressiva er økende. Bør vi være urolige? Tekst: Terese Melvold Illustrasjon: Daniel Peralta Det ligger iboende i oss å velge minste motstands vei, og ting kan tyde på at det har gått i samme retning innen psykisk helsevern. Gjennom tidene har mennesker med alvorlige psykiske lidelser, i mangel […]

Når ord ikke strekker til

Hva med estetikk i terapi? Kunstens rolle innen psykoterapi – det ordene våre ikke favner. Et blikk mot kunstpsykoterapi i behandling av spise- og personlighetsforstyrrelser. Tekst: Ellen Margrete Kvarstein Foto: Spiseforstyrrelsespoliklinikken, Gaustad sykehus     Faktaboks Kunstpsykoterapi er en psykoterapiform der kunsten og psykologien flettes sammen i en tilnærming til […]

Worlds of colors

The individual variations in the ability to distinguish colors are presumably so great, it seems fair to say that each of us essentially lives in a rather unique, private, colored world.   Bruno Laeng er professor og underviser i kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk institutt, UiO. Illustrasjon: Lars Henrik Kaasen Thoresen […]