Foto

9 innlegg

Toner med terapeutisk effekt

Med assistanse av hunder, forsøker musikkpedagog Ingrid å lære ungdomsskoleelever med psykiske vansker å spille et instrument. Musikken blir et virkemiddel for å takle hverdagslivet, forklarer hun.       Undervisningen din foregår på en psykiatrisk institusjon på Østlandet. Hva er det som gjør at ungdommene havner på institusjon? – Det […]