Forskning

12 innlegg

Moderne psykodynamisk psykoterapi

Mye har skjedd med psykoanalytisk teori siden Freud lanserte sin teori og metode for snart hundre år siden.     Psykodynamisk psykoterapi (også kalt psykoanalytisk orientert psykoterapi) representerer etter manges mening den mest komplekse og nyanserte innfallsvinkel til arbeid med klienters psykiske smerte og lidelse. Siden Freud lanserte sin teori og […]