Spør psykologen

5 innlegg

Var jeg på mitt mest ekte som barn?

Et interessant og omfattende spørsmål, for hva er ekthet? Det første jeg tenker på er umiddelbarhet, at det er et umiddelbart samsvar mellom det indre og det ytre. Som når barn uten filter uttrykker det de er fylt av, og skriker etter godteri eller med høy, klar stemme spør på […]

Spør psykologen

Hei Speilvendt-psykolog! Jeg er en jente på 20 år som i utgangspunktet har god selvtillit og trives rundt andre mennesker. Jeg synes selv jeg har mange gode egenskaper og anser meg selv som en god venn, men jeg opplever det likevel ofte som vanskelig å bygge nære vennskap med andre, […]

Spør psykologen

Til psykologen,   Jeg har alltid vært det man kan kalle ambisiøs og hardtarbeidende, og har stilt usedvanlig høye krav til hva jeg «skal bli når jeg blir stor». Har også, som følge, hatt en over middels akademisk omgangskrets. Den siste tiden har jeg derimot følt på at jeg er […]

Spør psykologen

Til psykologen,   Mine foreldre skilte seg da jeg var så å si voksen. Den ene parten forlot den andre, som fikk sjokk. Jeg og mine to eldre søsken var hele tiden tydelige på at vi støttet dem begge, men at vi absolutt ikke ville innblandes i detaljene; i denne […]

Spør psykologen

Til psykologen,   Jeg har et litt rart problem som jeg ikke har snakket med noen om før. Jeg er en jente i slutten av tjueårene som har vært i praksis som psykolog gjennom profesjonsstudiet. Jeg har hatt stort utbytte av praksisen og setter denne erfaringen høyt i min vei […]