Spør psykologen


«Spør psykologen» er en av Speilvendts faste spalter. Her har våre lesere mulighet til å sende inn anonyme spørsmål til vår rullerende Speilvendt-psykolog.

Vi tar imot alle typer spørsmål, men oppfordrer til å ikke skrive for spesifikt og utleverende. Vi forbeholder oss retten til å korte ned spørsmålsteksten eller redigere bort sensitive detaljer dersom vi anser dette som nødvendig, og kan dessverre ikke garantere at alle innsendte spørsmål blir trykket.

Har du et spørsmål du vil stille psykologen? Send det inn i vårt anonyme spørreskjema her!