Forskingsdrypp (Voksenliv)

Søvnparalyse

Cheyne et al. (1999) gir nevrologiske forklaringer på ting folk ser under søvnparalyse, og grupperer dem i tre kategorier. Inntrenger er erkjennelsen av et nærvær, som forskerne mener skyldes en hypervigilant tilstand nede i midthjernen. Incubus – sensasjonen av trykk mot brystet og vansker med å puste – sporer de ned til at de motornevronene som er innblandet i pusting, er overaktive. Uvanlige kroppsopplevelser innbefatter rare følelser av å flyte eller flyve, ofte opp til taket, mens kroppen blir igjen i sengen. Det kan være at balansesansen, som har sete i hjernestammen, blir satt i ubalanse, og at sensasjonen av å stige opp til taket blir «løst» av en spalting mellom kroppen og selvet. Selvet blir med det igangsatte motorprogrammet, selv om det betyr å si ha det til kroppen.

Psykogenisk død

Psykogenisk død, «heksedød», eller «voodoodød», er blitt rapportert i flere deler av verden. Folk som er ofre for hekseri, og som tror at de skal dø, kan faktisk ende opp med å gjøre det. Samme med folk som har brutt et tabu. I Polynesia var skyld og ydmykelse de drepende følelsene, mens blant aboriginerne i Australia var folkene paralysert av en akutt frykt. De som dør gradvis, trekker seg tilbake, og slutter å spise og drikke. De som omkommer akutt, fortæres kanskje av hjertefeil. Man kan se det som en psykologisk noceboeffekt: Negative forventninger i form av intens kulturogenisk stress (Dein, 2003).

Fantomlem

Femåringer blir glad av all slags ros, selv når rosen ikke engang er sann. Syvåringer, derimot, føler seg mer belønnet av den rosen som er sann; at de har gjort eller sagt noe korrekt. Så er det en kuriøs sammenheng. Barn som mister et lem i femårsalderen pleier ikke utvikle fantomlemsensasjoner, altså følelser i det ikke-eksisterende lemmet. Men det gjør barn som er syv år og oppover. Man tenker at etterhvert som selvet utvikles, kan man ta kroppspersepsjoner inn i selvet. (Kegan, 1982, s. 88).

Referanser

Cheyne, J.A., et al. (1999). Hypnagogic and Hypnopompic Hallucinations during Sleep Paralysis: Neurological and Cultural Construction of the Night-Mare. Consciousness and Cognition, 8(3), 319–337.

Dein, S. (2003). Psychogenic death: individual effects of sorcery and taboo violation. Mental Health, Religion & Culture, 6(3), 195–202.

Kegan, R. (1982). The Evolving Self. Cambridge, MA & London, England: Harvard UP.