Leder (Avtrykk)

Avtrykk. Spor en etterlater seg. Spor etter aktivitet. Merket som kommer frem når noe hardt støter sammen med noe mykt. Det hardes påvirkningskraft på det myke. Det er lett å tenke at et avtrykk skapes av at noe sterkt støter sammen med noe svakt – det svake lar seg påvirke, manipulere og endre av sammenstøtet. For fysiske avtrykk holder dette en viss sannhet. Egenskaper som masse, form, hardhet og krefter i sving bestemmer avtrykket et objekt lager på et annet – om det blir hakk eller søkk, bulk, riper, sprekker eller sår. Noen ganger resulterer sammenstøtet i total kollaps: Glass som treffer et hardt steingulv knuser. 

I psykologien er vi interessert i de relasjonelle og emosjonelle avtrykkene. Dette er avtrykkene livet setter på oss – avtrykkene vi setter på hverandre. Vi prøver å forstå hvordan kultur, samfunn og erfaringer fester seg og former oss – hvordan vi påvirker og blir påvirket. Det er mindre håndfast og svart-hvitt enn de fysiske avtrykkene, sporene du tydelig kan se i snøen. Vi har ikke variabler som kan brukes til matematisk å regne ut hvilken part som setter avtrykk på den andre. Formler som masse ganger akselerasjon kan ikke brukes, for sammenstøt mellom mennesker er komplekse. Når mennesker møtes kan også mykhet og sårbarhet sette avtrykk og skape endring – noen ganger langt mer effektfullt enn det harde. 

Det kan ta et helt liv å bli kjent med seg selv. Vi blir stadig overrasket, forstår ikke hvorfor vi gjør som vi gjør og tenker som vi tenker, hvorfor noen ting og noen personer påvirker oss mer enn andre. I livet og hverdagen er det ofte ikke de store tingene, de store unntakene, som fester seg. I stedet er det gjerne de små tingene som blir store og det kan nesten virke tilfeldig. Den som har vært forelsket vet dette. Hvordan en annen kan komme inn i livet ens, si noe, gjøre noe, sette avtrykk og endre hele ens livsgrunnlag. 

Mange avtrykk vet vi ikke noe om. De kan være vanskelige å nøste opp i og umulig å forstå. Genetikk, oppvekst, tilknytning, livsvilkår, personlighet og individuelle erfaringer, det bevisste og det ubevisste gjør mennesket til et sammensatt og motsetningsfylt mysterium.

I dette nummeret handler det om avtrykk i ulike former og fasonger. Vi skriver om klimaavtrykk og digitale avtrykk, menneskets avtrykk i verden og på jorda, menneskets avtrykk på hverandre. Vi skriver om avtrykket etter tomrom, vonde avtrykk som har satt seg dypt i kjernen vår og forblir noe uoppløst, forsvarsmekanismer som henger igjen, selv om de ikke lenger er hjelpsomme, og livsendringer som frembringer vendepunkter. 

Det finnes store spørsmål knyttet til temaet avtrykk. Det er et typisk terapeuttema. Personlig. Selvgranskende. Nært. Temaet inviterer til introspeksjon og refleksjon. Det handler om å forstå seg selv og hvilken påvirkningskraft som bor i en, om å finne ut hvem man er og hvem man vil bli. Det handler om drømmer og ambisjoner, om frykt for å bli glemt og ønsket om å leve evig. Hva slags avtrykk vil du sette?

SARA LU MEI GRAN REIERTSEN
REDAKTØR
redaksjonen@speilvendt.no

Salen så helt annerledes ut i går

Flere hundre års historie
Alle i min familie har etterlatt sine spor på gulvet her
Dette er et hus jeg kjenner, ut og inn
Vet hvor hver planke ender
Alt jeg har lært, har jeg lært her

Jeg trodde jeg visste hva som var bak hver dør
Men dette rommet hadde jeg aldri vært i før
Dette er et annet hus nå
For salen så helt annerledes ut i går

Har det alltid vært så lyst her?
Har det alltid vært så trygt her?
Har det alltid vært så stort her?
Varmt og vakkert
Eller er det bare fordi
Nå er du der

Salen så helt annerledes ut i går, sangtekst av No 4, 2017