Neste utgave:

Kommer desember 2021

Har du forslag til tema? Send oss en melding!

Vil du bidra?

Speilvendt søker alt fra kronikker, kåserier, fagartikler, essays, refleksjonsnotat,dagboknotat, kunst, illustrasjoner, foto, reportasjer, gamle oppgaver og anmeldelser. Alle kan sende inn!  

Bidrag sendes til redaksjonen@speilvendt.no sammen med fullt navn, studieretning og kull evt. yrke/bakgrunn 

Har du spørsmål rundt tekstbidrag eller illustrasjon? Har du en ide du vil lufte? Eller ønsker du en liten tilbakemelding på en kladd eller et utkast? Send det til oss! 

Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag.