Neste utgave:

Kommer juni 2022

Speilvendt søker bidrag til vårt neste nummer.

Dette er et bredt og åpent tema og du står fritt til å tolke, innsnevre eller utvide som du vil. Vi tar imot alt av tanker og refleksjoner. 

Vil du bidra?

Speilvendt-logo

Speilvendt søker alt fra kronikker, kåserier, fagartikler, essays, refleksjonsnotat,dagboknotat, kunst, illustrasjoner, foto, reportasjer, gamle oppgaver og anmeldelser. Alle kan sende inn!  

Bidrag sendes til redaksjonen@speilvendt.no sammen med fullt navn, studieretning og kull evt. yrke/bakgrunn 

Har du spørsmål rundt tekstbidrag eller illustrasjon? Har du en ide du vil lufte? Eller ønsker du en liten tilbakemelding på en kladd eller et utkast? Send det til oss! 

Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag.