Nytt år, nye muligheter?

Hvorfor er nyttår så viktig for oss? Og er det i det hele tatt noen som klarer å holde nyttårsforsett?

Det er nyttår og jeg ser på rakettene som lyser av fremtidshåp. Det går en varme gjennom meg og jeg får noen øyeblikk av ren positivitet. Det er egentlig et ganske snodig nyttårsrakettpsykologisk fenomen dette med nyttår, tenker jeg nå som det har gått et par dager. Hvorfor betyr det noe for meg at vi skifter år? Hvorfor gir det tro på positive endringer i livet? Mitt inntrykk er at folk jeg kjenner er ganske delt når det gjelder å hanyttårsforsett. Noen har det hvert år og er veldig opptatt av det. Forskning fra USA tyder på at rundt 40 % setter seg nyttårsforsett. Andre har ingen tro på det og mener at det er helt poengløst, da det uansett ikke «fungerer». Er det noen grunn til optimisme rundt nyttår, eller er vi såpass styrt av kultur og personlige vaner at nyttårsforsett kun er en måte å skuffe seg selv på?

I en studie ble 200 personer som hadde satt seg nyttårsforsetter fulgt over en periode på to år, for å se om de faktisk klarte å følge de målene de hadde satt seg. Det viste seg at de fleste hang med den første uken, men allerede da var det noen som skled tilbake i gamle vaner. 23 % skrinla sine optimistiske forsett i løpet av den første uken. Når det hadde gått 6 måneder var det 60 % som hadde gjort det samme, men altså 40 % som fremdeles jobbet aktivt med sine mål. Etter 2 år var det 19 % igjen som opprettholdt det forsettet de hadde satt en glad nyttårsfeiring to år tidligere. Det hyggelige med denne studien er at den viser at det er mulig å skape endring i eget liv, men det er tydelig at mange sliter med å få det til. Hva er det som skal til? I følge studien ligger ikke svaret i én spesifikk strategi, men i evnen til å ha flere mestringsstrategier og bruke disse fleksibelt. For endring er strevsomt og fristelsen til å falle tilbake i velkjente vaner vil komme om igjen og om igjen, i ulike former og i ulike situasjoner. Også de som etter to år hadde lyktes i å holde sine forsett hadde alle hatt «tilbakefall» underveis. I slik frustrasjon er det godt å ha gode venner, eller familie som støtter de nye endringene man forsøker å få til. Forskerne fant at sosial støtte ikke var nødvendig for kortsiktig endring, men skal man klare å holde på endringen kan det være veldig nyttig med støtte fra andre. Dette er antagelig ekstra viktig dersom man skal gjøre endringer som direkte eller indirekte påvirker andre man bor med eller omgås. Skal du for eksempel endre diett, men samboeren din fortsetter å steke Grandiosa og friste med godteri jevnlig blir det ekstra vanskelig å få til endring. Skal man tro deltagerne i studien er viljestyrke noe av det mest avgjørende for å få til endring. Dette kom frem gjennom selvrapportering fra både de som hadde lyktes og de som ikke hadde det. Viljestyrke og tro på at man selv er i stand til å gjennomføre endringen er sentralt.

Timothy Pychyl, skrev nylig på nettsiden «Psychology Today» noen tips til oss som har nyttårsforsett for 2014. Han er opptatt av at målene må være realistiske og at det gjelder å komme i gang med arbeidet med det samme. Å utsette, eller «prokrastinere», minsker sjansene for å noen gang komme i gang og virkelig få til endring. Det er ganske selvsagt at målet man setter seg må være realistisk, men det er kanskje lettere å bli lurt enn man tror. Når man har ferie, er mer uthvilt og alle rutiner og ting som tar tid i hverdagen er litt på avstand er det lett å tro at man har bedre tid og mer overskudd i hverdagen enn det man egentlig har, skriver Pychyl. Da tror man gjerne at det å lære seg Fransk på kveldstid er helt innen rekkevidde, mens det kanskje viser seg å bli litt vel ambisiøst på toppen av en fulltidsjobb eller krevende studier. Skal du sette deg forsett bør de være både realistiske og du bør konkretisere dem.

nyttårsforsett

Når viljestyrke og mestringsstrategier er så sentralt for å lykkes med sine forsett, er det kort vei til at optimistiske mål ender med skuffelse over seg selv. Jeg vil derfor stemme i Pychyl sin siste oppfordring om å være forberedt på at enkelte tilbakefall vil komme, og da må du ikke være så hard mot deg selv! Hjernen vår er et vanedyr, endring tar tid. Prøv på ny! Det at du prøver flere ganger øker absolutt sjansen for å lykkes.

Godt nyttår!

 

Referanser

John, C. N., Marci, S. M., & Matthew, D. B. (2002). Auld Lang Syne: Success predictors,change processes, and self-reported outcomes of New Year’s resolvers and nonresolvers. Journal of Clinical Psychology, 58(4), 397-405.

Norcross, J. C., & Vangarelli, D.J. (1989). The resolution solution: longitudinal examination of New Year’s change attempts. Journal of Substance Abuse, 1(2), 127-134.

Pychyl T. A. (2013) Psychology Today: http://www.psychologytoday.com/blog/dont-delay/201312/new-years-resolutions-ringing-in-the-new-the-old

Illustrasjoner hentet fra

http://michaelnewnham.com/?p=1127

http://www.thismustbetheband.com/new-years-show-announced/