Om Speilvendt

Speilvendt-logo

Speilvendt er et studenttidsskrift som driftes frivillig av studenter fra hovedsakelig psykologisk institutt ved UiO. Speilvendt har røtter langt tilbake i tid og er et tidsskrift som retter seg mot psykologistudenter spesielt og andre psykologi interesserte generelt. Vårt formål slik det er formulert i vedtektene er todelt: vi skal tilby studentene en sosial arena for utfoldelse og ytring – kreativt og faglig; og vi vil formidle vår kunnskap til alle med en generell interesse for psykologi og skaper engasjement rundt faget vårt. Vi vil være en faglig arena og et sosialt møtepunkt. Dette gjør vi gjennom tidsskriftet og sosiale arrangementer for studentene. Alle våre arrangementer er gratis og vi byr ofte på litt mat. 

Speilvendt ledes av en redaksjon på mellom 5 og 10 personer som har hvert sitt ansvarsområde. Redaksjonen gjør redaksjonelt- og organisatorisk arbeid, og møtes ukentlig for å planlegge utgivelse av tidsskriftet og arrangementer i forbindelse med dette (f.eks idemyldringsmøter, lanseringsfest, skrivemøter). Tidsskriftet utgis 2-3 ganger pr år. Før utgivelse av tidsskriftet har redaksjonen et heldagsmøte der vi skriver og ferdigstiller tekstbidrag. I tillegg til en redaksjon, består speilvendt av studentene som møter opp på arrangementer, leser, skriver og illustrerer for Speilvendt.

Organisasjonsdokumenter

Leder: Sara Lu Mei Gran Reiertsen (3. semester profesjon)
Nestleder: Alexandra Veum Søhoel (5. semester profesjon)
Økonomiansvarlig: Rebekka Jakobsen (3. semester profesjon)
Layout: Katarina Frostmann Eisenstein og Kari Maria Strømme Mohuus (begge 3. semester profesjon)