Skriv eller illustrer for oss

Har du en forfatterspire i deg? Skjermbilde 2014-03-09 kl. 17.09.11Har du noen tanker, ideer og refleksjoner du ønsker å dele? Har du en gammel oppgave liggende som kan være interessant lesning for andre? Er du glad i foto eller har du en hobby som involverer andre visuelle uttrykk? 

Speilvendt hadde ikke blitt til uten våre eksterne bidragsytere, og vi ønsker en rekke ulike tekster velkommen! Har du en idé eller en ferdig tekst,  ta gjerne kontakt med oss

Speilvendt søker alt fra kronikker, kåserier, fagartikler, essays, refleksjonsnotat,dagboknotat, kunst, illustrasjoner, foto, reportasjer, gamle oppgaver og anmeldelser. Alle kan sende inn!  

Bidrag sendes til redaksjonen@speilvendt.no sammen med fullt navn, studieretning og kull evt. yrke/bakgrunn 

Har du spørsmål rundt tekstbidrag eller illustrasjon? Har du en ide du vil lufte? Eller ønsker du en liten tilbakemelding på en kladd eller et utkast? Send det til oss! 

Redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag.


Trenger du hjelp til å starte? Her er noen ting å tenke på:

Siden vi er et psykologitidsskrift, bør tekstene tematisk kunne knyttes til psykologi (men finnes det egentlig noen temaer som ikke kan det?). Vår hovedmålgruppe er psykologistudenter, som spenner fra ulike retninger innen bachelor/master til profesjon, og dessuten fra dem som har studert psykologi i én måned til dem som har studert i seks år. Det er ønskelig at tekstene skal være interessante for flest mulig innen den brede gruppen av psykologistudenter.

Tenk på hva du vil formidle, har du et klart budskap? Eller kanskje skriver du for å tenke høyt? Hvordan vil du formidle tema og budskap? Hvilken innfallsvinkel skal du ha? Skal det være humoristisk? Poetisk? Kreativt? Basert på fakta og forskningskilder?

Tekstene bør fortrinnsvis være mellom 500 og 1600 ord, men husk; ofte er det slik at «less is more». En fengende overskrift og en kortfattet ingress på omtrent 20 ord, kan være prikken over i-en på en god tekst.

Vi oppfordrer alle til å bidra, men presiserer likevel at hva som trykkes i Speilvendt avgjøres på redaksjonsnivå, og redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre små endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag. Redaksjonen bidrar med redigering og korrektur av de tekstene vi velger å publisere.

Vi vil gjerne høre fra deg, enten du sender melding på facebook, instagram eller huker tak i et redaksjonsmedlem som vandrer rundt omkring på psi.

Dersom du ønsker å være en fastere bidragsyter, sjekk ut Speilvendt ideer!