Skriv for oss

Speilvendt hadde ikke blitt til uten våre eksterne bidragsytere, og vi ønsker en rekke ulike tekster velkommen! Har du en idé eller en ferdig tekst,  ta gjerne kontakt med oss. Under følger noen retningslinjer for våre skribenter.

Skjermbilde 2014-03-09 kl. 17.09.11

Siden vi er et psykologitidsskrift, bør tekstene tematisk kunne knyttes til psykologi (men finnes det egentlig noen temaer som ikke kan det?). Sjangermessig er vi svært fleksible, selv om vi holder oss unna de aller tyngste fag- og forskningsartiklene. Tekstene bør fortrinnsvis være mellom 500 og 1600 ord, men husk; ofte er det slik at “less is more”. En fengende overskrift og en kortfattet ingress på omtrent 20 ord, kan være prikken over i-en på en god tekst.

Vår hovedmålgruppe er psykologistudenter, som spenner fra ulike retninger innen bachelor/master til profesjon, og dessuten fra dem som har studert psykologi i én måned til dem som har studert i seks år. Det er ønskelig at tekstene skal være interessante for flest mulig innen den brede gruppen av psykologistudenter.

Vi oppfordrer alle til å bidra, men presiserer likevel at hva som trykkes i Speilvendt avgjøres på redaksjonsnivå, og redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre små endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag. Redaksjonen bidrar med redigering og korrektur av de tekstene vi velger å publisere.

Vi vil gjerne høre fra deg, enten du sender melding på facebook, instagram eller huker tak i et redaksjonsmedlem som vandrer rundt omkring på psi.

Dersom du ønsker å være en fastere bidragsyter, sjekk ut Speilvendt ideer!