Redaksjonen

Den første papirutgaven av Speilvendt kom på vårsemesteret 2012, den gang med en redaksjon på tre. Per i dag har Speilvendt en redaksjon på 7 personer, og tar gjerne i mot flere engasjerte redaksjonsmedlemmer.

Redaksjonen møtes ukentlig, og jobber aktivt gjennom hele året for å lage et stadig vakrere og mer spennende tidsskrift. Redaksjonsmedlemmene har hver sine ansvarsområder, samtidig som vi samarbeider tett, og får prøve oss på litt forskjellig.

Som redaksjonsmedlem er man med på hele prosessen fra idé til ferdig tidsskrift. Det er den mest forpliktende og tidkrevende måten å engasjere seg i arbeidet med Speilvendt – men også den morsomste.

Vedtekter for organisasjonen og tidsskriftet speilvendt finner du via denne lenken.

Vi tar inn nye redaksjonsmedlemmer hver februar og september. For tiden består redaksjonen av følgende:

Redaktør:
Sara Lu Gran Reiertsen

Økonomi:
Rebekka Rolfsønn Jakobsen

Layout:
Katarina Eisenstein

Korrektur:
Ingvild Røsok

PR og markedsføring
Aleksandra Veum

Medlemsansvarlig
Sara Marjanovic

Distribusjon og nettside:
Louis Berg Williams