Bli med!

Speilvendt Idéer er en facebokgruppe for deg som vil være med på noe, men ikke alt. Du blir en mellomting mellom redaksjonsmedlem og ren freelancer. Målet er å gjøre det enklere å engasjere seg i Speilvendt!

Som medlem av Speilvendt Idéer er du medlem av Speilvendt. Du får løpende oppdateringer om hvordan vi ligger an i prosessen med neste utgave, frister og hva vi til enhver tid trenger hjelp til. Mesteparten av aktiviteten skjer i Facebookgruppen vår, som er linket til nederst på siden. Du blir i tillegg invitert til enkelte redaksjonsmøter, workshops og sosiale arrangementer. Du har ingen forpliktelser som medlem, men vi håper medlemsskapet kan gjøre det enklere for deg å hive deg med når du har tid.

Vi trenger hjelp med en rekke oppgaver, deriblant tekst, korrektur, illustrasjoner, foto, lansering og distribusjon. Vi er veldig takknemlige overfor våre bidragsytere og medlemmer, og hadde ikke klart oss uten. Vi oppfordrer alle til å bidra til Speilvendt, både som medlem og freelancer. Vi presiserer likevel at hva som trykkes i Speilvendt avgjøres på redaksjonsnivå, og redaksjonen forbeholder seg retten til å gjøre små endringer, utsette eller ikke trykke innsendte bidrag.

Du kan melde deg inn i Speilvendt ideer på facebook ved å trykke på linken. Dersom du har spørsmål, kontakt oss på facebooksiden vår, Speilvendt.

Lansering-1-201420

Foto er  tatt av Christopher Wirsching på et sosialt arrangement for medlemsgruppen og redaksjonen våren 2014.