tenk på havet som et barn, eller barnet som et hav

skrevet og illustrert av Catherine Sykes

Jeg ser for meg en snøkule som er formet som en hjerne. Den er fylt med glitter. Ikke nedbrytbar glitter. Plastglitter. Ekte glitter. Snøkulehjernen ristes og glitteret danser med vannet. Av og til så ser jeg for meg at vannet er blått. Andre ganger rødt. Er det ikke vakkert? All denne grenseovertredelsen?

Det eksisterer grenser, men mange av disse grensene kan dekonstrueres. I prosessen blir det solide flytende og alt blandes. Dette har jeg også tenkt er å drive polemikk. Men det er også sant om man unngår svart/hvitt-tenkning. Det er sant for noen ting.

Det at en forelder kan krysse hudbarrieren til barnet sitt uten å ta på barnet, er en av disse tingene. Vi tenker at det finnes et skille mellom den ytre verden og oss selv. At huden former en slags grense som beskytter. Om man ser på huden gjennom et mikroskop, ser man at huden slett ikke er en glatt flate, men består av millioner av celler som kan penetreres. Nevrovitenskap har også lært oss at speilnevroner fyrer på et premotorisk nivå når vi observerer bevegelsene til andre i vår nærhet. Her blandes utsiden med innsiden. Det er ikke snakk om en pille eller et glass vin som vi kan innta og som dernest virker på nevronene i hjernen. Det skjer gjennom å persipere verden. Noen prosesser som settes i gang har mer varige konsekvenser enn en premotorisk etterligning av en annens mimikk. Stress-sårbarhetsmodellen brukes som et gjennomgående rammeverk for å forstå utviklingen av psykopatologi. Den forteller oss at medfødte disposisjoner som personlighetstrekk, og genetiske markører, gjør enkelte mer predisponerte til å utvikle psykiske lidelser. Samtidig forteller det oss også at enkelte individer har svært liten grad av genetisk disposisjon for utvikling av psykiske lidelser. Den medierende faktoren blir stress, og hvordan stress påvirker individet gjennom epigenetiske prosesser.

Normal mengde stress er ikke skadelig, og er til og med viktig. Derimot er kronisk, eller altfor mye stress problematisk. Det påvirker stressreguleringssystemet, eller HPA-aksen. Noen barn opplever større belastninger i oppveksten enn andre. Det å vokse opp under samme tak som noen som har en psykisk lidelse, eller å oppleve emosjonell mishandling vil påvirke barnets utvikling. Stressresponsene kan bli varige og få innvirkninger på en rekke psykiske utfall.

I The Adverse Childhood Experience Study kartla forskere ulike kilder til toksisk stress og utfall (Siegler et al., s. 453). Utfallene var blant annet angst og depresjon, der mengden stress økte i takt med mengden symptomer. Mange psykologer anser psykisk lidelse som en utviklingslidelse nettopp på grunn av betydningen tidlige relasjonelle erfaringer har for barnets utvikling.

Så inget menneske er en øy.

Men vi er alle litt som havet.

Dette er en metafor.

Dette er en metafor på plast. Mange fikk øynene opp for grenseovertredelsen som skjer når plast blandes med havet i 2017, da en grånebbhval strandet i skjærgården på Sotra ved Bergen. Hvalen hadde 30 plastposer i magen. Det er ingen som vet nøyaktig hvor mye plast som befinner seg i havet. I 2015 ble det estimert at det kan være snakk om opptil 14 millioner tonn som tilføres verdenshavene hvert år (Parker, 2018). Plast påvirker miljøet til det marine livet som lever og utvikler seg i det. Plasten blir spist av dyr i havet, og millioner av dyr dør av å spise plast hvert år. Noe som er utenfor havet påvirker havet. Plasten brytes ned til mikroplast og nanoplast, som øyet ikke kan se, og hele strukturen forandres. Konsekvensene av plasten i havet øker med mengden plast. I 2050 sies det at det vil være mer plast i havet enn fisk.

Grensene mellom natur og det menneskeskapte, og individer seg imellom gir mening på noen abstraksjonsnivåer, men er ikke absolutte. Grenseoverskridelser forekommer. Når plastglitteret først er i snøkulehjernen, som er havet og barnet, så er det veldig vanskelig å reversere prosessen.

 

Referanser
Parker, L. (2018). We made plastic. We Depend on it Now We’re drowning in it. National Georgraphic. Hentet fra: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-waste-pollution-trash-crisis/

Siegler, R., Saffran, J.R., Eisenberg, N., Deloache, J. & Gershoff, E. (2017). How Children Develop (Fifth edition). New York: Worth Publishers.