Toner med terapeutisk effekt

Med assistanse av hunder, forsøker musikkpedagog Ingrid å lære ungdomsskoleelever med psykiske vansker å spille et instrument. Musikken blir et virkemiddel for å takle hverdagslivet, forklarer hun.

 

Foto: Ingrid
Foto: Ingrid

 

 

Undervisningen din foregår på en psykiatrisk institusjon på Østlandet. Hva er det som gjør at ungdommene havner på institusjon?

– Det kan være vanskelige familieforhold, psykose, traumatiske opplevelser, suicidaltanker og lignende. Felles for alle er at de enten har fått en psykisk diagnose, skal til utredning eller kommer ved mer akutte tilfeller.

 

Hva slags behandling får ungdommene?

– Det kommer litt an på årsak til innleggelse, men de følger et tradisjonelt behandlingsopplegg, altså samtaler med psykolog, familieterapeut, og så videre. Musikkundervisningen er et tilbud utenom denne behandlingen, for at ungdommene også skal ha skoletilgang under innleggelsen. Vi lærerne på skoleavdelingen er derfor pedagoger og ikke terapeuter, men undervisningen kan allikevel ha terapeutisk effekt ved mange tilfeller. Elevene får undervisning tilpasset behov og interesser.

 

Hvordan foregår en typisk musikktime hos deg?

– Jeg kan selv spille på flere instrumenter, og velger instrument tilpasset hver enkelt elev, eller hva de måtte ønske å lære å spille på. Jeg prøver å skape en trygg ramme, derfor starter vi ofte med at eleven, hundene og jeg sitter på gulvet. Eleven får sitte og kose med hundene som en start på timen. Hundene brukes for å få ungdommene til å slappe av, da det gir en beroligende effekt å stryke på hundene. Elevene må selvfølgelig være komfortable med hunder, og de bestemmer selv om hundene skal være der eller ikke.

 

Hvordan fant du på at du skulle bruke hunder i musikktimene?

– Jeg fikk en idé for to år siden. Jeg hadde hørt om dyreassistert terapi, og tenkte at dyr kunne brukes i denne sammenhengen også. Dette med å kombinere musikk og dyr i undervisningen var noe nytt, men fordi en av mine elever var veldig innesluttet og vanskelig å komme inn på, spurte jeg ledelsen om å få bruke hundene mine, som er under utdanning i Norske Redningshunder, for å bryte isen. Eleven var fra før veldig glad i hunden, og hundene ble en inngangsport til eleven.

 

Hva brukes hundene til i timene?

– Hundene brukes både som medpedagoger og medelever i timene. Jeg har lært hundene triks som for eksempel «å spille» piano, og lar gjerne dem spille først hvis elevene har prestasjonsangst. Det hender også at jeg bruker hundene som publikum, noe som gjør fremføring litt morsomt og mer ufarlig. Av og til kan jeg få hint om hvordan ungdommene har det ved å se på hvordan hundene oppfører seg i nærheten av dem. Spesielt hvis det er elever jeg har hatt gjentatte ganger, kan jeg se hvordan hundenes reaksjon forandrer seg fra gang til gang.

 

Hva er målet med musikktimene?

– Hovedfokuset er at elevene skal oppleve mestring. Improvisasjon er én metode. Da er alt lov, og ingenting feil, samtidig som man lærer seg å akseptere ulike former for lyder og klanger, også litt utover det vanlige. Musikken blir et virkemiddel for å takle hverdagslivet. Det skal være et frirom, der de også kan komme i kontakt med andre mennesker.

 

Ser du noen utvikling hos elevene?

– Jeg ser ofte en god progresjon: at de har øvd på egen hånd, at spillegleden blir større, og de vil gjerne vise hva de kan. De fleste sliter med prestasjonsangst, men den blir mindre etter hvert. Noen er veldig stille og innesluttet, men jeg opplever at musikken hjelper dem å åpne opp. Det blir lettere å ta valg, fordi det er noe de må gjøre i timene hele tiden.

 

Hvordan opplever ungdomene timene hos deg?

– Mange sier at de alltid får en hyggelig velkomst av hundene, at det gir dem glede å spille, og mestringsfølelse når de får til noe. Dette gir igjen økt selvfølelse, som både er assosiert med utfallet av selve behandlingen og en bedre hverdag for den enkelte.

 

Musikk som intervensjon

Musikk kan ha positiv effekt på blant annet kroppens immunforsvar og depressive symptomer. Det kan også påvirke hormonsystemet, som for eksempel å øke melatoninnivået og bidra til å frigjøre endorfiner. EEG-registreringer har vist at musikk kan senke hjernebølgenes frekvens, noe som igjen kan føre til reduksjon av angst, spenninger og søvnløshet.

 

Dyreassistert intervensjon

  • Når mennesker klapper et dyr, utløses endorfiner i kroppen som gir oss lavere blodtrykk og en følelse av velbehag.
  • Omgang med dyr kan bidra til redustrert stress, angst og depresjon.
  • Systematisk arbeid med dyreassisterte intervensjoner kan fremme kontakt og relasjonsdannelse mellom terapeut og bruker.

 

Tekst Trine Lorentsen

Foto Ingrid